Vad du prissätter

Vad du prissätterVerket

En konstinstallation där prislappar är satta på var gren, sten, pinne och träd.

Installationen omringar vandraren i en lövsal med prislappar på bägge sidor och ovanför huvudet.


Placering

Verket kommer att placeras med hänsyn till vandrares behov av orörd natur, för att störa så lite som möjligt i deras naturupplevelse. Verket kommer placeras där mänsklig påverkan ändå syns, i form av picnicbänkar, skyltar, soptunnor och dylikt.


Syfte

Verket väcker tankar om naturens värde. Vad är naturen värd för oss om man kunde mäta det i pengar? Om all natur försvann, vad skulle det kosta oss att återställa allt som det var. Vad kostar ett löv? Vilket värde har det för människan, psykiskt och fysiskt att få komma ut i naturen?

Och hur stor är statens prislapp för att sköta om de naturreservat och parker vi har?