Institutet

Bakgrund och idé.

Verken visar en dystopisk framtidsbild där djur och natur inte längre finns utan ersätts med odlade, konstgjorda och mekaniska upplevelser.


Scenariot är att vi förstört planeten så att vi inte har minsta lilla natur kvar. Inga träd, inget gräs och inga djur. Inga fåglar som kvittrar i buskagen. All jord har försvunnit och marken består numera bara av plast. Eftersom alla organismer är borta så bryts inte plasten ner utan samlas i olika lager och högar.


All mat vi äter odlas i laboratorier med hjälp av genmodifiering och kemisk celldelning. Vi odlar kött, spannmål och producerar mjölkliknande vätska med tillsatta vitaminer och mineraler.


I denna värld har det gått många generationer sedan någon senast såg naturen på riktigt, historiska dokument som vittnar om hur flora och fauna såg ut har prioriterats bort och raderats.


Men människorna inser att något gått förlorat. De praktiska funktionerna är ersatta med andra lösningar men det mervärde som naturen ger, det lugn och friheten som det ger att ströva fritt i naturen är en tomhet hos människorna. En saknad och ett sug i kroppen som de inte riktigt förstår varifrån det kommer.


De tillsätter en utredning. Det de kommer fram till är att de måste försöka få tillbaka naturen på något sätt. Men eftersom ingen riktigt kommer ihåg hur den ser ut, och inte mycket DNA är sparat är det omöjligt att bygga ny natur på annat än konstgjord väg.


Institutet för Naturskapande har än så länge lämnat in tre förslag på naturberikande produkter som om de får godkänt i riksdagen ska börja massproduceras och placeras ut på lämpliga ställen.Institutet för Naturskapande.

Förslag nummer ett.

Trädet.


Ett så kallat träd som vi antar att det såg ut, baserat på skisser och enstaka museidokument. På trädet växer andra växter vi inte riktigt vet namnet på, men undersökningar visar att formen troligtvis stämmer. Färgen är en aning osäker.Institutet för Naturskapande.

Förslag nummer två.

Råkan.


Vi har hyfsat goda bevis för att det har förekommit levande varelser både i de så kallade träden och på marken. Varelserna verkar ha haft olika namn men denna kallar vi för ”Råka” baserat på ritningar i historiska dokument.Institutet för Naturskapande.

Förslag nummer tre.

Kossan.


De efterlämningar vi har hittat visar att det har förkommit stora människoliknade djur som människan främst har använt för matproduktion. Djuret har inte, vad vi vet, använts till någonting under sin livstid, utan har främst förvarats i inhägnader och boxar i väntan på färdig produkt. Vi tänker att en placering av dessa djur, ett flertal, skulle kunna ligga ute i inhägnader och därmed skänka ro åt betraktare.


Institutet för Naturskapande.

Utställning av arkeologiskt material.


Vi har hittat fossil och efterlämningar på vissa platser med hjälp av våra forskare. Det har varit praktiskt taget omöjligt att få bort all plast från objekten utan att skada dessa allt för mycket. Dessa få men dock så viktiga efterlämningar känns viktiga att visa för de breda massorna. Svårigheter i att artbestämma fossilen gör att vi bara kan spekulera i vad det är för något. Förslaget syns som text under respektive objekt.


Exempel på kemisk odling av vetekorn.

Med hjälp av kemiskt vitaminberikad polyester odlas all mat. Här visas en vetekornsodling.